Scroll to top

Relatiedag
Noord & Oost NL
12-11-18

Datum:
12 november

Locatie:
Lumen Hotel & Events
(PEC Zwolle stadion)
Zwolle

Veel belangstelling voor succesvolle Relatiedag Noord & Oost Nederland

Ontmoeten, kennis en ervaring delen en elkaar inspireren. Met dit doel voor ogen bezochten meer dan honderd vertegenwoordigers van technische bedrijven, aan de arbeidsmarkt gerelateerde organisaties, overheden, sociale partners en opleidingsfondsen op 12 november de Relatiedag Noord & Oost Nederland in Zwolle. Een vol programma en enthousiaste deelnemers maakten de Relatiedag tot een succes.

De relatiedag werd georganiseerd door A+O Metalektro, OOM en OTIB en stond open voor iedereen die in de technische branches praktisch en effectief met een leven lang ontwikkelen aan de slag wil gaan.

Belang van samenwerking

Aan de start van het programma blikte OOM-directeur Erik Yperlaan terug op de geschiedenis van de opleidings- en ontwikkelingsfondsen en benadrukte het belang van samenwerken: “Elk fonds biedt maatwerk voor zijn eigen branche. Maar in de techniek hebben we ook veel met elkaar gemeen. Daarom werken we op gebieden als de instroom, de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van het vakmanschap graag met elkaar samen. De gezamenlijke Relatiedagen zijn hier een voorbeeld van.” Yperlaan gaf aan blij te zijn met de waardering die de fondsen ook van politiek Den Haag krijgen voor het optimaal inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en voor de actieve inzet van de fondsen bij het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

Verandering en aanpassing

In een gloedvol betoog ging keynote speaker Menno Lanting in op de uitdagingen van meebewegen in een sterk veranderende wereld. Lanting hield de deelnemers voor dat organisatorische en sociale innovaties niet alleen altijd achter lopen op technologische innovaties, maar ook veel minder veranderlijk zijn dan wij graag denken, willen of hopen. “Mensen houden van zekerheid en continuïteit. Daarom ligt de kunst van succesvol meebewegen niet in het veranderen, maar in het verbinden van mensen.” Om goed te kunnen meebewegen met innovaties in de techniek, in de markt en in de samenleving moet je volgens Lanting daarom vooral antwoord kunnen geven op  vragen als ‘wat is mijn dominante logica?’, ‘wat is de dominante logica van mijn organisatie?’, ‘wie kan ik binnen mijn organisatie mobiliseren om kansen te verzilveren?’ en, last but not least, ‘hoe goed ben ik zelf met de organisatie verbonden?’.

Inspirerende subsessies

Op de Relatiedag vonden de deelnemers natuurlijk ook veel inspiratie in elkaar. Zo leverden presentaties en discussies in verschillende subsessies interessante inzichten op over onderwerpen als docentenstages, de inzet van hybride onderwijsgevenden in het beroepsonderwijs en werkplekleren. Maar ook in het online leer- en ontwikkelingsplatform voor de techniek (O-zone) en in de smart manufacturing-ontwikkeling in Noord-Nederland. Daarnaast gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hun betrokkenheid bij een groot aantal initiatieven waarin de instroom in het onderwijs en het bedrijfsleven en de ontwikkeling van het vakmanschap en de vakmens in de technische branches centraal staan. Veel deelnemers zagen bij het afsluitende buffet kansen voor het smeden van nieuwe plannen of het versterken van bestaande samenwerkingen. Na afloop van de bijeenkomst kon iedereen dan ook terugkijken op een geslaagde Relatiedag!