Scroll to top

Relatiedag
Zuid NL
10-12-18

Datum:
10 december 2018

Locatie:
High Tech Campus
Eindhoven

Relatiedag Zuid-Nederland biedt inspiratie voor een Leven Lang Ontwikkelen

Hoe stimuleer je vakmensen om werk te maken van een leven lang ontwikkelen? En hoe kan in Zuid-Nederland de benodigde instroom in de technische branches worden vergroot? Op zoek naar passende antwoorden gingen meer dan 60 vertegenwoordigers van opleidingsfondsen, scholen, sociale partners, overheden en andere aan de technische arbeidsmarkt gerelateerde organisaties op 10 december met elkaar in Eindhoven in gesprek. De uitwisseling van kennis, ervaring en visies maakten de Relatiedag Zuid-Nederland tot een succes.

De Relatiedag Zuid-Nederland werd georganiseerd door A+O Metalektro, OOM en OTIB en stond open voor iedereen die in de technische branches effectief met een leven lang ontwikkelen aan de slag wil gaan.

Samen leren en innoveren

OOM-directeur Erik Yperlaan blikte bij de start van de bijeenkomst kort terug op de geschiedenis van de opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Hierbij benadrukte hij het belang van intersectorale samenwerking: “Alleen door samen te werken kunnen we stimuleren dat vakmensen in de technische branches zich in hun werkende leven gemotiveerd blijven ontwikkelen. Door als fondsen van elkaar te leren, leren we ook samen te innoveren.” Yperlaan is blij met de waardering voor de fondsen, zowel van de branches als van politiek Den Haag. “We staan de komende jaren immers voor grote uitdagingen. Waar halen we voldoende vakmensen vandaan? Hoe zorgen we voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven? En hoe houden we onze vakkennis en -ervaring actueel? Het zijn vragen die we alleen gezamenlijk effectief kunnen beantwoorden.”

Verandering en aanpassing

Met korte persoonlijke verhalen deelde filosoof Bas Haring de deelnemers vervolgens zijn visie op leren. Volgens Haring is leren vooral een kwestie van houding: “Op het eerste gezicht ziet de wereld er ingewikkeld uit. Maar als je jezelf de tijd geeft om je erin te verdiepen, krijg je vanzelf grip op je omgeving en kun je deze zelf(s) aanpassen.” Om als mens te groeien beveelt Haring daarom iedereen aan om veel aandacht aan ontwikkeling te besteden. Dit geldt eens te meer omdat de snel veranderende wereld van vakmensen vraagt regelmatig een carrièreswitch te maken. Omdat de ‘hulpbehoevende’ belang heeft bij de ontwikkeling van de ‘hulpverlener’, is het volgens Haring logisch dat de werkgever de werknemer in zijn of haar ontwikkeling steunt. Eerstverantwoordelijke voor ontwikkeling ben je volgens Haring echter zelf. “Investeren in ontwikkeling is een kwestie van prioriteiten stellen. Je kunt je tijd en geld besteden aan vakanties en hobby’s, maar evengoed – en vaak zelfs beter – aan de scholing en ontwikkeling van jezelf.”

Inspirerende subsessies

Op de Relatiedag vonden de deelnemers natuurlijk ook veel inspiratie in elkaar. Zo leverden presentaties en discussies in verschillende subsessies interessante inzichten op over onderwerpen als hybride vakdocenten, werkplekleren en het nieuwe OOM/OTIB-project DWSRA (dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt). Tegelijkertijd daagde Techniekcoalitie Zuid-Nederland deelnemers uit om actief mee te denken over de manier waarop de benodigde instroom van vakmensen in de technische branches in Zuid-Nederland het beste kan worden gestimuleerd. Daarnaast gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hun betrokkenheid bij een groot aantal initiatieven waarin de instroom in het onderwijs en het bedrijfsleven en de ontwikkeling van het vakmanschap en de vakmens in de technische branches centraal staan. Dit leidde ertoe dat de deelnemers verschillende mogelijkheden zagen om nieuwe plannen te smeden of bestaande samenwerkingen te versterken. Net als de deelnemers aan de eerste Relatiedag in Zwolle, konden de deelnemers in Eindhoven na afloop van de bijeenkomst terugkijken op een geslaagde en inspirerende bijeenkomst!